Siirry suoraan sisältöön

Miksi ilmalämpöpumppu ei toimi? Yleisimmät kysymykset koskien ilmalämpöpumpun toimintaa

  Miksi ilmalämpöpumppu ei puhalla lämmintä ilmaa lämmityksellä? Miksi ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö savuttaa? Listasimme joitakin faktoja ilmalämpöpumpuista, joita herkästi epäillään vioiksi, mutta ovat kuitenkin normaaleja toimintoja.

  Ilmalämpöpumpun toimintaperiaate lyhyesti

  Ennen kuin voimme perehtyä tarkemmin, miksi ilmalämpöpumppu toimii kuten toimii, on hyvä käydä läpi lyhyesti ilmalämpöpumpun toiminta periaate. Ilmalämpöpumppuja on tarjolla markkinoilla useita eri merkkisiä ja näin ollen nämä kohdat eivät koske välttämättä juuri teidän laitettanne. Kuitenkin on hyvä muistaa, että kaikkien ilmalämpöpumppujen toimintaperiaate on sama. Toiminta perustuu kylmäaineen olomuodon muutokseen ja toimii samaan tapaan kuin esimerkiksi jääkaappi tai pakastin. Kun kylmäainetta puristetaan kompressorin sisällä, sen lämpötila nousee. Tällöin paine kasvaa, muuttaa kylmäaine olomuotoaan nesteeksi. Paineen laskiessa tämä tapahtuu toisin päin, eli kylmäaine höyrystyy ja lämpötila laskee.

  Jokaisessa perinteisessä ilmalämpöpumpussa on kaksi erillistä laitetta, sisäyksikkö ja ulkoyksikkö. Sisäyksikkö asennetaan asennusvaiheessa rakennuksen sisätiloihin ja ulkoyksikkö ulkopuolelle. Näiden kahden laitteen välillä kulkee kylmäaineputkisto sekä sähköjohto, jonka kautta sisä- ja ulkoyksikkö niin sanotusti keskustelevat keskenään. Lisäksi sisäyksikköön tulee asentaa poistoputki kondenssivettä varten, jota kautta sisäyksikön sisälle kondensoituva vesi siirretään pois. Yleisesti sisäyksikkö ohjaa ulkoyksikön toimintaa antamalla tälle tiedon, että laitetta pyydetään joko lämmittämään tai viilentämään sisäilmaa. Kylmäaineputkiston kautta kulkeva kylmäaine siirtää lämpöä sisä- ja ulkoyksikön välillä.

  Lämmitystoiminnan aikana kylmäaine kiertää sisäyksikössä luovuttaen lämpöä sisälle. Kun neste on luovuttanut lämmön ja jäähtynyt, ohjataan tämä takaisin ulkoyksikköön. Ulkoyksikössä kylmäaineen painetta lasketaan, jolloin nesteen lämpötila laskee ja se alkaa höyrystymään. Höyrystyminen ja paineen laskeminen sitovat lämpöä. Tämä ulkoyksikön lämmönvaihtolevyjen kautta kylmäaineeseen sitoutuva lämpö siirretään jälleen sisäyksikölle, jossa lämpö taas luovutetaan sisäilmaan. Jäähdytystoiminnossa kierto on päinvastainen, eli lämpö luovutetaan ulkoyksikössä ulkoilmaan ja sisäilmaan luovutetaan viileää. Ilmalämpöpumpun sisäyksikön ja ulkoyksikön välillä ei siis kulje ilmaa vaan ainoastaan kylmäainetta.

  Miksi ilmalämpöpumppu valuttaa ulkoyksiköstä vettä?

  Usein meiltä kysytään, että miksi ilmalämpöpumpun ulkoyksiköstä valuu vettä ja onko tämä normaalia. Vastaus tähän kysymykseen on usein, että tämä on normaalia. Tämä saattaa johtua muutamista eri syistä. Syitä veden valumiseen ulkoyksiköstä voi olla esimerkiksi:

  • Jäähdytys- ja kuivaustoimintojen aikana putket tai putkiliitännät jäähtyvät. Tämä aiheuttaa veden tiivistymistä, eli kondensoitumista. Tämä vesi valuu pois ulkoyksiköstä.
  • Lämmitettäessä sisäilmaa, ulkoyksikön lämmönvaihtimeen tiivistyy vettä, joka saattaa valua ulos ulkoyksiköstä.
  • Lämmitystoiminnon aikana ulkoyksikköön muodostunut jää sulaa sulatusvaiheen aikana ja sulanut jää muodostaa vettä, joka saattaa valua ulos.

  Ulkoyksiköstä valuva vesi kannattaa ohjata pois laitteen alta joko erillisellä sulavesikaukalolla tai muulla vastaavalla ratkaisulla. Mikäli veden annetaan vapaasti valua laitteen alle, saattaa talvella tämä aiheuttaa jään muodostumista. On myös tärkeää pitää ulkoyksikön alusta puhtaana lumesta niin, ettei lumi pääse kasaantumaan tämän alle. Lumen kasaantuessa ja jäätyessä ulkoyksikön alle, saattaa tämä pikkuhiljaa saavuttaa ilmalämpöpumpun ulkoyksikön, jolloin jää alkaa kertyä tämän sisälle. Tämä saattaa pahimmillaan vaurioittaa laitetta ja tuhota tämän kokonaan.

  Miksi ilmalämpöpumpun ulkoyksikön tuuletin ei pyöri? Tai miksi ulkoyksikön tuuletin lakkaa pyörimästä pian käynnistyksen jälkeen?

  On täysin normaalia, että ilmalämpöpumpun ulkoyksikön tuuletin ei pyöri jatkuvasti. Yleisesti tuuletin pyörii, kun laitteen kompressori on käynnissä. Tämäkään ei kuitenkaan ole aina näin. Mikäli ilmalämpöpumppu on asetettu jäähdytystoiminnolle ja ulkolämpötila on alhainen, toimii tuuletin sykleissä ikään kuin pätkien, jotta riittävä jäähdytysteho voidaan säilyttää.

  Miksi ilmalämpöpumppu sylkee ulkoyksiköstä valkoista savua?

  Joskus, varsinkin uusien ilmalämpöpumpun ensikertaa omistavien keskuudessa saattaa syntyä hämmennystä ja herättää huolta ilmalämpöpumpun ulkoyksiköstä muodostuva höyry, joka saattaa näyttää hieman valkoiselta savulta. Mikäli tämä tapahtuu säännöllisesti esimerkiksi noin tunnin välein, sekä kestää vain hetken ja talviaikaan, sekä lämmitystoiminnolla ei tästä kuitenkaan tarvitse huolestua. Usein tämän syy on nimittäin normaali toiminto, jonka tehtävänä on varmistaa ilmalämpöpumpun toiminta. Syy tähän valkoiseen savuun on usein lämmityksen aikana automaattisesti toimivan sulatustoiminnon synnyttämä höyry, joka näyttää valkoiselta savulta. Sulatustoiminto aktivoituu automaattisesti, kun ilmanlämpötila on riittävän matala ja ilmankosteus riittävän korkea muodostaakseen jäätä ulkoyksikön sisälle.

  Miksi ilmalämpöpumpun sisäyksikkö ei puhalla lämmintä ilmaa, vaikka lämmitystoiminto on päällä?

  Välillä asiakkaat ihmettelevät, minkä takia sisäyksikkö lopettaa satunnaisesti lämmitystoiminnolla puhaltamasta lämmintä ilmaa. Kuten edellisessä kohdassa, usein vastaus myös tähän kysymykseen löytyy automaattisesta ulkoyksikön sulatustoiminnosta. Kun ulkoyksikkö on sulatusvaiheessa, kääntää ilmalämpöpumppu kylmäainepiirin ikään kuin jäähdytys toiminnolle, jolloin ulkoyksikkö luovuttaa lämpöä ja sulattaa tämän sisään muodostuvan jään. Tähän toimintoon kuluu enintään 10 minuuttia. Suomen olosuhteisiin suunnitelluissa laitteissa, sisäyksikkö ei tämän aikana kuitenkaan puhalla tätä jäähdytettyä ilmaa sisätiloihin. Tämä on ohjelmallisesti estetty. Olemme kuulleet, että joissakin epävirallisten maahantuojien Suomeen tuomissa laitteissa, laite saattaa puhaltaa kylmää ilmaa sisälle. Tämä johtuu siitä, että laitteiden komponentit ja ohjelmisto eivät ole toteutettu samalla tavalla, kuten Suomeen ja kylmiin olosuhteisiin alkuperäisesti suunnitelluissa laitteissa.

  Miksi ilmalämpöpumpun sisäyksikkö pitää erikoista ääntä?

  Ilmalämpöpumpun sisäyksikön pitämät äänet aiheuttavat paljon kysymyksiä asiakkaissa. Tällaisia ääniä voivat olla muun muassa ilmalämpöpumpun sisäyksiköstä kuuluva raksahdus, ”kupliva” ääni tai virtaavan veden ääni.

  Ilmalämpöpumpun sisäyksiköstä kuuluva raksahdus, johtuu useimmiten etupaneelin laajentumisesta tai supistumisesta, joka johtuu lämpötilanvaihdoksesta. Esimerkiksi kesän jälkeen, kun ilmalämpöpumppu vaihdetaan jäähdytykseltä lämmitykselle, sisäyksikön osat kuten siivekkeet ja etupaneeli saattavat kokea äkillisen lämpötila ”shokin”, joka voi aiheuttaa raksahtelevaa ääntä.

  Ilmalämpöpusta kuuluva ”kupliva” ääni saattaa taas kuulua, kun ulkoilmaa imetään poistoletkun kautta kääntämällä päälle suuntahuppu tai tuuletin, jolloin poistoletkussa virtaava vesi sylkeytyy ulos. Tämä ääni saattaa kuulua myös silloin, kun ulkona on voimakas tuuli ja ilmaa puhaltuu sisään sisäyksiköön kondenssiveden poistoletkun kautta. Virtaavan veden äänen synnyttää yleensä yksikön läpi virtaava kylmäaine tai kondenssivesi.

  Miksi ilmalämpöpumpun puhaltama ilma haisee oudolta?

  Yleinen kysymys on, ottaako ilmalämpöpumppu ulkoilmaa sisälle. Vastaus tähän on, että ilmalämpöpumppu ei ota ulkoilmasta tuoretta ilmaa, joten ulkona oleva ilma ja hajut eivät kulkeudu sisälle, mutta toisaalta sisällä olevaa likaisempaa ilmaa ei myöskään poisteta huoneesta ulos. Ilmalämpöpumppu kierrättää sisällä jo olevaa ilmaa, jonka se jäähdyttää tai lämmittää. Laitteen mallista riippuen sisäyksikössä on aina erilaisia suodattimia ja ilmanpuhdistukseen tarkoitettuja toimintoja, joiden on tarkoitus puhdistaa kierrätettävä ilma. Ilmalämpöpumppu saattaa kuitenkin imeä sisälleen hajua seinistä, huonekaluista, matoista ja kankaista kuten verhoista, jonka se puhaltaa huoneeseen. Mikäli ilmalämpöpumpusta tuleva ilma haisee oudolle tai tunkkaiselle, on ensimmäisenä tarkastettava sisäyksikön suodattimet ja puhdistettava ne valmistajan ohjeiden mukaisesti. Lisäksi sisäyksikössä olevat lämmönvaihdin ja tuuletin tulee puhdistaa säännöllisin väliajoin. Tilaamalla huollon ilmalämpöpumpulle, voidaan laitteen sisäyksikön kunto tarkastaa ja mahdollinen laitteen sisälle päätynyt lika puhdistaa. Tämä voi osaltaan parantaa ilmanlaatua.

  Koska on syytä olla yhteydessä ilmalämpöpumpun toimittajaan?

  Edellä mainittujen normaalien toimintojen lisäksi, saattaa ilmalämpöpumpuissa ilmetä myös todellisia vikoja. Joissakin tapauksissa on syytä lopettaa ilmalämpöpumpun käyttö ja ottaa yhteyttä laitteen toimittajaan. Tällaisia tapauksia ovat esimerkiksi:

  • Ilmalämpöpumpun sisäyksikkö tiputtaa, vuotaa tai valuttaa vettä sisälle
  • Kun ilmalämpöpumpun häiriö merkkivalo vilkkuu tai laite antaa ilmoituksen viasta
  • Kun johdonsuojalaite tai sulake laukeaa säännöllisesti tai aina välittömästi laitetta käynnistettäessä
  • Kun havaitaan, että laitteessa on mekaaninen vaurio tai laitteessa on syytä epäillä tai todetaan kylmäaine vuoto
  • Laitteesta kuuluu epänormaali ääni, jota ei voida selittää aikaisemmin mainituilla asioilla
  • Jokin muu selittämätön ongelma, toiminto tai vika, johon laitteen käyttöohjeessa ei anneta selitystä.

  Uusimmat uutiset ja tarjoukset

  Kauttamme kaikki sähköasennukset yli 10 vuoden kokemuksella.

  Sähköasennukset 65€/tunti Uudenmaan ja Keski-Suomen alueella

  Meidän sähköasennus palveluissamme yhdistyvät tinkimätön laatu, kilpailukykyinen hinnoittelu ja asiakaslähtöinen palvelu. Olemme Uudenmaalla ja Keski-Suomessa toimiva sähköasennusyritys, jonka yli kymmenen vuoden kokemus takaa sinulle turvalliset ja kestävät ratkaisut kaikkiin sähkötarpeisiisi. Oli kyseessä sitten isompi tai pienempi sähkötyö, meidän sähköasentajamme auttavat sinua mielellään kaikissa sinua askarruttavissa sähköasennus asioissa.

  Lue lisää »

  Yhteystiedot:

  Myynti: 0291700841

  Taloushallinto: 0291700840

  info@soico.fi

  Osoite

  Rajamaankaari 13,

  02970, Espoo